Annonse


Ringkjøb til Murmansk

– Lokalt nærvær gjør at vi lettere blir et brohode for våre norske kunder i Russland, sier adm. direktør Otto Østerlie i Ringkjøb i Trondheim. Han tror på betydelig omsetningsøkning i årene som kommer.

Omsetningsøkning
– Vi forventer en betydelig omsetningsøkning på Kola og i Sør-Varanger som følge av omstillingen etter nedleggelsen av gruveselskapet Sydvaranger. Med økende volum vil vi også ansatte flere personer, sier avdelingssjef Ronald Lorentzen i Ringkjøb i Kirkenes. Det nye Murmansk-kontoret ligger under denne avdelingen.

290 mill. i fjor
Ringkjøb runder 50 år i år. Russland er nytt satsingsområde forelektro- data og telekomdistributøren som er eid av AlcatelDistribusjon i Oslo. Samlet omsetning for Ringkjøb var nærmere 290 millioner kroner i fjor, mot 258 millioner kroner i 1995.

110 ansatte
Trondheimsbedriften har nå åtte distriktskontorer i Nord- ogMidt-Norge med totalt 110 ansatte. I tillegg kommer Murmansk-kontoret.

Annonse


Annonse


Annonse