Annonse


Oljepenger til Telenor?

– Denne prosessen vil antakelig ta to til tre år. Vil for all del unngå at Telenor blir gjenstand for ny politisk strid. Det er viktig at vi får størst mulig politisk forståelse for våre synspunkter, sier Hermansen til Stavanger Aftenblad.

Vil ikke være salderingspost
Det er to grunner til at Hermansen nå ønsker å privatisere. Den ene og kanskje viktigste er at han i fremtiden ønsker å unngå at Stortinget fortsetter å bruke Telenor som salderingspost i statsbudsjettet, slik det skjedde i høst da det ble vedtatt å hente ut 400 millioner kroner mer i utbytte fra Telenor enn hva selskapets eget styre foreslo.

Trenger kapital
Det andre er at selskapet trenger kapital for å gjennomføre sine planer. Dette kan imidlertid også løses ved at staten plasserer en den av oljeformuen i Telenor, i følge Hermansen en mer lønnsom bruk av oljefondet enn å investere i det internasjonale pengemarkedet.

Hydromodell
Økt statlig investering i Telenor vil både styrke vår posisjon og øke oljeformuen, sier Hermansen.
Rent praktisk ønsker Tormod Hermansen at det hele skal løses ved at man satser på Hydromodellen, som innebærer at staten blir sittende med en eierandel på 51 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse