Annonse


NetCom sparer en mill

– Ved å kjøre hele utenlandstrafikken utenom Telenor sparer vi en million i året, og det er bare på den trafikken som går om Telia, sier informasjonssjef Gunnar Grythe i NetCom til Dagens Telecom.

Måtte leie
– Før dereguleringen av telemonopolet i høst måtte vi leie samband fra Telenor til fastsatt pris. Nå sparer vi penger både på å ha egen transmisjon og på å la utenlandstrafikken gå utenom Telenor. Radiolinjen mellom vår sentral og Telias node er en beskyttet linje med dobbelt utstyr, noe som gir oss en sikkerhet langt over det vi fikk med Telenors linjer, sier prosjektleder Jan Møllerhaug i NetCom.

Eget utstyr
– Det viktigste med muligheten til å sette opp eget utstyr, er at vi får friheten til å foreta en kostnadsoptimalisering. Ved nye prosjekter kan vi vurdere om det er lønnsomt å leie eller eie, og dette gir oss fleksibilitet på lang sikt, sier Møllerhaug.

Flere Radiolinjer
– Noe av utenlandstrafikken vår går via Global One og nå vil vi sette i drift en radiolinje dit så raskt det er mulig, sier Grythe.
NetCom satte opp sine første radiolinjer rett etter dereguleringen i november. Dagens Telecom meldte da at NetCom kan spare omtrent åtte millioner kroner ved å sette opp flere egne samband.

Annonse


Annonse


Annonse