Annonse


Clinton innsettes på nett

Arrangørene regner med rekorddeltakelse på nettet når president William Jefferson Clinton avlegger sin ed i en høytidelig seremoni mandag. Begivenheten kan følges direkte på http://www.inaugural97.org/index.htm. Her ligger det også en god del bakgrunnsinformasjon.

Det skal bli mulig å bli informert både via lyd og bilde. 5.000 besøkende regner arrangørene med at kan hente ned audio og videofiler samtidig. Og om det går som arrangørene regner med vil dette bli en av de begivenhetene som samler flest publikum samtidig på web’en i år.

Sun-servere og Java står for den tekniske delen av opplevelsen

Annonse


Annonse


Annonse