Annonse


Ventelister via Nett

I alt har 12 norske sykehus lagt seg ut på Internett med informasjon. En egen side under Helsenettet forteller hvor lang ventetid det er fylkesvis på operasjoner.

Ventelister
Regionsykehuset i Trondheim (RiT) vil gjøre sin Internettside grundig. De vil legge ut ventelister for ulike operasjoner.
Det er Adresseavisen som melder at potensielle pasienter i år vil kunne sjekke operasjonskøen og behandlingsresultater på RiT fra hjemme-PCen.

Til erfaringsutveksling
Sykehuset vil knytte sitt interne datanett til Internett. Dermed kan legene bruke Nettet til søk på tilgjengelig informasjon om sjeldne sykdommer. Nettet vil også brukes til utveksling av erfaringer med leger over hele verden.
På denne måten kan sykehuspersonale utnytte medisinsk kompetanse på tvers av sykehus og landegrenser.

Datasikkerhet
Justisdepartementet har gitt klarsignal til en slik praksis. Datatilsynet har tidligere sagt nei til slik bruk av Internett.
Det understrekes at Internett ikke vil brukes til utveksling av informasjon om konkrete pasienter. Det vil også bygges brannmur i datasystemet som hindrer at følsomme pasientdata kan nås over Internett.

Annonse


Annonse


Annonse