Annonse


Orden i apparatene

TeleTrack heter programmet som skal avhjelpe administrasjonen av salg, service, apparatoppfølging, kundeoppfølging og markedsføring av telekommunikasjonsutstyr. Programmet er laget i henhold til teledirektoratets krav til arkivsystem for denne type utstyr.

Systemet er delt inn i et apparatregister, et kunderegister og et serviceregister, med anledning til å arkivere nødvendige opplysninger. Det er også anledning til å hente ut vanlige utskrifter som kvitteringer, etiketter, purrelapper og liknende. Ulike søkemuligheter og en rapportgenerator skal gjøre det enkelt å lage egne oversikter.

Annonse


Annonse


Annonse