Annonse


Internett over satellitt

– Tor II satellitten skal skytes opp 22. februar og vil stå i posisjonen en grad vest. Den nye satellitten har en prislapp på en milliard kroner og kan brukes til både analog og digital transmisjon.
– I tillegg til at signalene brukes til digital-TV og spredning av radioprogrammer, vil satellitten også benyttes til Internettaksess, sier direktør i Telenor Satelite Services, Gunnar Bjørkavåg.

Turbo-Internett
Aksessen vil være uhyre rask. Vi kaller den nye tjenesten for Turbo-Internett. Signalene fra Internettbrukeren mot satelliten vil foregå via det vanlige telenettet. Henting av informasjon fra Internett vil skje via parabol.
Telenor Satelite Services vil ha første fase av den tekniske løsningen for datakommunikasjon ferdig i april i år.

Rask aksess
– Det vil, avhengig av pågang på kapasitet i satellitten, være mulig å kjøre Internett-aksess på minst 250 ganger hastigheten vi har i det vanlige telenettet, sier Bjørkavåg.
– Vi kan gi aksess på minimum 2 MBps. Maksimal overføringskapasitet vil være på 40 MBps.

For proffe
– Internettaksess via satellitt vil koste. Vi vil i første omgang henvende oss til profesjonelle brukere. Det er i dag mange som har behov for rask aksess, som synes dagens tilbud via det vanlige telenettet går alt for tregt.

Annonse


Standardutstyr
– Vi ser en stadig sterkere trend hvor tele-, data,- og multimedia flyter sammen og formidles over de samme linjene, sier han.
– Tilgang til Internett via skje via standard digitale dekodere og smartkort. Vi er ikke interessert i proprietære løsninger, men har lagt oss på EUs standarder. Dekoderne koster nå ca. 6.000 kroner.
– Signalene hentes inn via parabolanlegg. De samme dekoderne kan brukes både til Internettaksess og innhenting av TV-signaler.

God butikk
Allerede før satellitten Tor II er skutt opp er tilgangen nesten fulltegnet for den delen som er satt av til TV-overføring. Telenor Satelite Services vurderer derfor sterkt oppskyting av enda en ny satellitt, som vil få navnet Tor III.
På grunn av begrenset kapasitet, vil Telenor Satelite Services foreløpig ligge lavt i terrenget med markedsføring av Internettaksess via Tor II, sier Bjørkavåg.

Annonse


Annonse


Annonse