Annonse


Fornøyde Ericsson-ansatte

I møtet ble den nye situasjonen diskutert. Fylkesordfører i Aust-Agder Jon Fløisand og ordfører i Arendal, Sigurd B. Ledaal var begge tilstede på møtet.

Møtte næringsministeren
De to var torsdag hos Nærings- og handelsminister Grete Knudsen og søkte støtte for å bevare driften i Arendal. De uttrykte etterpå glede og overraskelse over hennes uforbeholdne standpunkt mot flytting.

Sammen med politikerne satt administrerende direktør Steinar Tveit og tillitsvalgte i Ericssons avdeling på Hisøya i Arendal i ettermøtet etter styrets vedtak. Ingen var tilgjengelige for en umiddelbar kommentar.

Argumenter
Terje Urfjell, en av de som deltok i en uavhengig lokal aksjonskomite mot flytting, sa til Dagens Telecom etter vedtaket:

Annonse


– Vi ser på dette som en formell henvendelse fra styret om en dialog med de ansatte. Det vi nå går inn i er en intern debatt om forretningsvirksomhet og lønnsomhet. Der skal de ansatte på Hisøya komme med sine argumenter.

– Vi forventer en åpen prosess og at det ikke forekommer diskusjoner på kammerset – som det gjorde i den første prosessen. Ellers ser vi på dette som en utsettelse. Vi vil se på våre argurmenter og vi regner med at de er så sterke at det fortsatt blir stor virksomhet på Hisøya.

Annonse


Annonse


Annonse