Annonse


Fellesdata i sparebankene

Fellesdata har endret kontraktsform med sine kunder. Løpende kontrakter byttes ut med 4-års avtaler. 78 sparebanker har nå ferdigforhandlet en 4-års avtale med Fellesdata om drift av bankenes sentrale systemer for kundedata og kontohold.
Men fellesdatas marked er ikke bare sparebanker. To nye aktører -Storebrand Bank og Landsbanken – har valgt Fellesdata som hovedleverandør av IT-løsninger.
Avtalen med sparebankene er på 250 millioner kroner og blir signert neste uke. Utviklingsoppdrag og andre tjenester vil kunne beløpe seg til ytterligere 100 millioner kroner i denne perioden.

1,4 milliarder
Fellesdata har inngått 4-årsavtaler med sine kunder for 1.4 milliarder kroner, opplyser Fellesdatas direktør for markedskommunikasjon Jan Kirkerud.
Sparebankene som inngår avtalen består av 44 banker tilknyttet Brukerforeningen Øst (BFØ) og 33 banker tilknyttet Brukerforeningen Sør/Vest (BSV) i tillegg til Sparebanken Pluss.
Samlet representerer gruppen i dag ca 20 % av Fellesdatas omsetning.

Stabilitet
– Gjennom denne avtalen sikres kvaliteten og stabiliteten på de sentrale banktjenestene til en konkurransedyktig pris, sier leder Jørn Sirevåg i BSV. Vi anser Fellesdata som ledende på produktutvikling og driftskvalitet, uttaler han. Avtalen gir oss tilgang til viktige banktjenester i årene som kommer.

Fundament
Denne 4-års avtalen er den siste i en rekke tilsvarende avtaler bankenehar inngått med Fellesdata.
– Dette har skapt et solid fundament for Fellesdatas virksomhet i tiden fremover, sier administrerende direktør Ole Trasti i Fellesdata. Våre kunder har i løpet av den siste måneden inngått langsiktige avtaler som samlet representerer en verdi av omlag 1,4 milliarder kroner over 4 år. Avtalene kontraktfester en omsetning på 900 millioner kroner.

Annonse


Annonse


Annonse