Annonse


Bodø satser på radiolink

– Radiokommunikasjon er en rimelig løsning, til tross for at hver installasjon koster ca. 30.000 kroner. Om vi sammenligner med kommunikasjon via det faste telenettet, vil utstyret tjenes inn i inneværende år, sier IT-sjef i Bodø kommune, Frank Arntzen..

Supplement
I første omgang vil kommunikasjonsutstyret brukes til dataoverføring. Når telemonopolet faller vurderes det samme utstyret brukt til talekommunikasjon. Radiolinken vil fungere som ett supplement til det øvrige telenettet. Fra før er det installert åtte fiberforbindelser mellom steder hvor kommunen driver tunge datakrevende administrative oppgaver. ISDN er det svært mange i kommunen som allerede bruker.
Kommunen har allerede testet bruk av radiolink til datakommunikasjon. En gang ble det satt opp utstyr med en liten antenne i kommunens kurslokale, som befant seg noen hundre meter fra det sentrale dataanlegget i kommunehuset.
– Vi brukte i utgangspunktet fiber mellom kurslokalet og det sentrale anlegget. Da Telenor fikk feil på linjene sine og ikke klarte å rette denne i rimelig tid, satte vi opp en antenne i vinduene på hvert lokale. Kommunikasjonen foregikk uten problemer, sier Arntzen.

Kobles opp nå
Det er Cinet i Bodø som står som leverandør av linkene. Hans Nilsen er prosjektansvarlig for leveransen. Hoveddelen av utstyret kommer fra NCR.
Nilsen har stor tro på denne typen løsninger. At kommunikasjonen fungerer som et lukket nett, gjør at driftsutgiftene blir minimale. Kommunikasjon via link vil i fremtiden få bedre kapasitet. Det er signalisert fra leverandøren at de snart kan tilby samband på inntil 10 MB båndbredde.

Framtidsvyer
Arntzen er opptatt av å bruke rasjonell og rimelig teknologi. En meget stor utgiftspost for kommunen blir etterhvert driftsutgifter for telekommunikasjon. Han har derfor flere alternative løsninger for kommunikasjon innen kommunen, etter at telemonopolet faller.

Annonse


Annonse


Annonse