Annonse


Ulovlig avlytting mulig

– Har Telenor i dag et telenett med teletjenester som er trygge mot privat eller irregulær avlytting, var ett av de spørsmål RVs stortingsrepresentant Erling Folkvord ba om svar på.

– Telenor arbeider kontinuerlig for å tilby en så høy sikkerhet som mulig med dagens teknologi, og jeg har bedt Telenor komme med en grundig vurdering av uvedkommendes mulighet til avlytting, sa Rønbeck ifølge Aftenposten.

Utstyr
Rønbeck sa videre at de opplysningene hun hadde fått fra Telenor gikk ut på at det i dag ikke er helt mulig å sikre seg helt mot ulovlig avlytting av telenettet. Det er også mulig å kjøpe spesielt utstyr som kan brukes for å overvåke mobiltelefoner og personsøkere.

Hun viste også til at det heller ikke i andre land er utviklet systemer som helt ut hindrer ulovlig avlytting på nettet.

Annonse