Annonse


Mobil kjører Lotus

I valget av system skal Mobil blant annet ha lagt vekt på at det administreres sentralt og er lett å tilpasse ulike behov. Sikkerhet har også fått en viktig plass. Dessuten gir kombinasjonen av tjenester og utstyr fra Lotus og eieren IBM et helhetlig system for både program-, maskinvare og service.

Ferdig i ’98
Det er ventet at systemet skal være fullt installert i det verdensomspennende konsernet i løpet av første halvdel av 1998.
Det Notes-baserte systemet kjøres på IBM maskiner med AIX operativsystem. Det er også inngått kontrakter med Lotus Services Division og IBM ISSC om utvikling av nettverksdesign og administreringsverktøy.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse