Annonse


Mobil kjører Lotus

I valget av system skal Mobil blant annet ha lagt vekt på at det administreres sentralt og er lett å tilpasse ulike behov. Sikkerhet har også fått en viktig plass. Dessuten gir kombinasjonen av tjenester og utstyr fra Lotus og eieren IBM et helhetlig system for både program-, maskinvare og service.

Ferdig i ’98
Det er ventet at systemet skal være fullt installert i det verdensomspennende konsernet i løpet av første halvdel av 1998.
Det Notes-baserte systemet kjøres på IBM maskiner med AIX operativsystem. Det er også inngått kontrakter med Lotus Services Division og IBM ISSC om utvikling av nettverksdesign og administreringsverktøy.

Annonse