Annonse


Skivebom for Tele-rabatt

Telenors rabattilbud “Familie og venner lokaltakst” skulle være tiltaket som blidgjorde alle kundene som ikke likte selskapets nye takststruktur: Dette skulle være tilbudet som skulle gi rabatt på alle samtaler i de nye lokaltakstområdene – og som skulle være interessant for alle som ringer for mer enn 50 kroner i måneden. Foreløpig (pr. 6. Januar) har 26.389 abonnenter sagt ja takk til tilbudet. Totalt har Telenor privat omlag 1,5 millioner kunder. Av disse regner selskapet med at 500 – 600.000 burde høre til målgruppen, basert på gjennomsnittlig ringevolum, skriver Telecom Revy.

Fem prosent respons
Internettbrukerne, som bare i Telenor Online teller omlag 115.000 ved årsskiftet, burde være særlig aktive på dette feltet. Men en sum på omlag 26.000 forteller at mindre enn fem prosent av den totale målgruppen har sagt ja takk.
Telenor regnet i utgangspunktet med at interessen ville være størst hos Internett-brukerne, hvor tellerskrittene har en egen evne til å balle på seg, og hvor kritikken av de nye prisene har vært størst. Men selv om man regner at alle de påmeldte den første uka er Internett-brukere, så er det maksimalt snakk om 20 prosent av totalen.

Tilfredshet i Telenor
– Vi er tilfreds med tallet så langt, siden vi jo kom sent i gang med utsendelse av informasjon og brosjyrer, sier informasjonssjef Eliabeth H. Gjølme i Telenor Privat.
– Mange av abonnentene fikk ikke informasjon før helt opp mot årsskiftet, eller enda senere. Da er 26.000 påmeldinger en god start. Og vi regner med at mye fremdeles er underveis.
– Men mange har fremdeles ikke forstått budskapet?
– Vi kommer til å fortsette vår markedskontakt, gjennom de utsendelser vi har til kundene. Så vi regner med at tilbudet etterhvert vil bli bedre kjent.
Gjøre kjent over nettet?
Men alt dette forhindrer ikke at Telenor allerede nå har tjent ganske gode penger på alle de 500.000 – 600.000 som ikke har meldt seg på den nye rabattordningen og som derfor betaler 20 prosent mer enn nødvendig om kvelden og i helgene. Det gjelder ikke minst Internett-brukerne. Hva med å annonsere for tilbudet på nettet – med mulighet for direktepåmelding fra nettlos.

Annonse


Annonse


Annonse