Annonse


Skeptisk satsing

En fersk amerikansk undersøkelse viser at mange selskap er skeptiske til hvilken betydning Internett vil få for deres omsetning. Like klart er det at selskapene vil legge ut sine egne hjemmesider.

Produsenter
Undersøkelsen ble foretatt av analyseselskapet Grant Thornton.253 selskap med omsetning mellom 70 millioner og tre milliarder norske kroner i året fikk spørsmål om Internett. Det er ikke oppgitt hva for type varer de undersøkte selskapene produserte.

Nesten samtlige av bedriftene var enige om at Internett var blitt en permanent faktor i omsetningen, men bare 15 prosent mente at nettet hadde noen betydning for selskapenes egen omsetning, og kun 2 prosent mente at nettet hadde hatt stor betydning for omsetningen.

Tror på framtiden
En tredjedel av de spurte sa at Internett hadde liten effekt på selskapets omsetning, mens halvparten mente at den ikke hadde noen påvirkning.

Annonse


Når det gjaldt videre perspektiver så forandret inntrykket seg. Ni prosent av selskapene mente at Internett ville forandre deres måte å drive forretning på i stor grad.
41 prosent mente det ville ha en viss betydning. 28% regnet med liten betydning og 22 prosent regnet ikke med at det ville ha noe som helst å si for selskapet.

Sterk økning
En fjerdedel av selskapene hadde egne web-steder.
Hele 60 prosent av de spurte selskapene oppga at de ville sette opp egne hjemmesider på nettet i løpet av året. En årsak til dette er at selskapene ønsket å bli oppfattet som markedsledere, og samtidig øke kundeservicen.(Reuters)

Annonse


Annonse


Annonse