Annonse


Mobil vakt

Er svaret nei, det er ikke mulig å flytte seg så langt på denne tiden, regner programmet med at det er svindelforsøk på gang og stopper mulighetene for å bruke telefonen.

Sjekker avstanden
Flere engelske teleoperatører, blant annet Cellnet og Vodafone, bruker programmet Bandit Alert for å minske svindelen med mobiltelefoner, skriver Electronic Telegraph.
Programmet sjekker hvor mobiltelefonene befinner seg hvert femtende minutt. Dersom det er usannsynlig stor avstand mellom hver gang telefonen brukes, antar programmet at telefonen enten er stjålet eller klonet, og stopper videre muligheter for bruk.

Prisfall på tyvegods
Engelske myndigheter regner med at det stjeles omlag 12000 mobiltelefoner og 5000 blir klonet hver måned. Kloning innebærer at en mobiltelefon gis samme identitet som en annen telefon. Teknikken er bare mulig med analoge sett. Siden 70 prosent av mobiltelefonene i England er analoge er det få hindringer for tyvene.
Programmet er så effektivt at prisen på kloner skal ha falt til 20 engelske pund.

Teleoperatørene Cellnet og Vodafone hevder at svindel med mobiltelefoner koster selskapene over en milliard i tapt omsetning om året.

Annonse


Annonse


Annonse