Annonse


Krever minstebevilgning

Nå krever forbundet at fylkeskommunen avsetter en minstebevilgning på 5 millioner kroner når budsjettet for 1997 skal opp til endelig behandling i februar. Fylkesopplæringsdirektøren svarer med å foreslå 3,5 millioner.
Reform 94 tilsier at informasjonsteknologi skal tas i bruk i alle fag. For å oppfylle kravene har de videregående skolene i Hordaland investert store summer i PCer, nettverk og modem de siste årene.
Vedlikehold og tilsyn med maskinparken, og kontrollen med at utstyret fungerer etter intensjonene, er det derimot visstnok ingen i bevilgende posisjoner som har tenkt på.

Bruker fritiden
– Skolene har lenge trukket veksler på de IT-ansvarlige sin dugnadsånd. Det er ikke holdbart at de bruker fritiden sin på å holde skolenes IT-systemer i stand, skriver lærerorganisasjonene i Hordaland i en felles kommentar til det foreløpige fylkesbudsjettet.

Krever 5 millioner – får 3,5?
– Minst 5 millioner kroner må til for å sikre de videregående skolene en akseptabel ressurs til systemvedlikehold, krever lærerorganisasjonene.
Fylkesopplæringsdirektøren foreslår at det avsettes 3,5 millioner kroner til formålet på 97-budsjettet. En slik bevilgning vil innebære at det blir opprettet en kvart stilling for systemvedlikehold ved hver av skolene.
– De fleste fylkene gir allerede ekstra ressurser til denne oppgaven, fastslår fylkesopplæringsdirektøren.

Annonse


Annonse


Annonse