Annonse


Felles telefonregning

Det hele begynte i fjor, da det ble vedtatt å dele Telenor Mobil i to: Den ene delen tar seg av mobilnettet, mens den andre delen er et rent markedsapparat som tar hånd om forholdet til kundene. Etterhvert er nett-delen av Telenor Mobil på vei inn i Telenor Nett, siden det ikke er noen prinsippiell forskjell mellom et mobilnett og et fastnett.
Og nå er back-office-delen av Telenor Mobil også på vei inn i en annen del av Telenor-konsernet, nemlig Telenor Privat. I dag har Telenor Privat ansvaret for betjeningen av selskapets omlag 1,55 millioner privatkunder. Meningen er altså at behandlingen av disse kundene, som i mange tilfelle er de samme som 1 million mobilkunder, skal bli mer enhetlig og oversiktlig. Det er i så måte bare en videreføring av det som allerede foregår i Telenor Bedrift.

Enhetlig
– Det er viktig at kundene oppfatter oss enhetlig. Derfor arbeider vi med å tilby felles kundenummer og felles faktura, mens vi i idag ikke ser på den bakenforliggende organisering, sier informasjonssjef Elisabeth H. Gjølme om omorganiseringen.

Stordriftsfordeler
Prosjektet som er i gang, skal resultere i enhetlig kundeservice og felles mottakeraparat for Mobil og Privat sommeren 1998. Da skal kunden ha ett felles anropsnummer for service og support, og en regning som omfatter tjenestene for begge nettene. Derimot er det ingen grunn til å tro at det vil skje store endringer i Telenor Mobils markedsapparat, som er den delen som konkurrerer direkte mot NetCom (og mot nye mobilaktører) om nye (og gamle) abonnenters gunst.
Fra selskapets side handler det om å ta ut stordriftsfordeler. Konsernets store IT-prosjekter, som KOF (Kunde, Ordre, Faktura) og økonomiprosjektet Saturn gjør samordningen mulig, siden de viktige støttesystemene etterhvert blir fellessystemer på konsernnivå.

Annonse


Annonse


Annonse