Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Elektronisk Pearl Harbour

Myndighetene i USA bør bruke 18 milliarder kroner for øke sin egen datasikkerhet de neste årene. Alternativet kan bli angrep på offentlige informasjonssystemer fra kriminelle, terrorister og spioner.

Rådet kommer fra en ekspertgruppe som Forsvarsdepartement har satt ned for å se nærmere på truslene mot datasikkerheten. De forlanger drastiske tiltak for å unngå det som i en rapport kalles et mulig «elektronisk Pearl Harbour».

Sårbar handel
Rapporten er rettet mot offentlig praksis, men retter også en pekefinger mot næringslivet.
– Mesteparten av innholdet har et budskap også til næringslivet, sa ekspertgruppens forman Duane Andrews. – En stor internasjonal bank har de samme problemene og utfordringene som forsvarsdepartementet.

Store summer
Rapporten krever store tilleggsbevilgninger og endringer i flere lover for å slå tilbake mulige angrep mot statens elektroniske system. Hvis ikke dette blir gjort spår rapporten at angrep på informasjonssystemene fra terroristgrupper, organisert kriminalitet og spioner vil være vanlig i år 2005.

Flengende kritikk
USAs nettverk for telekommunikasjon og data får flengende kritikk. Dagens praksis blir beskrevet som en oppskrift for å lage en nasjonal katastrofe.
– Vi har bygget vår økonomi og organisert det militære på en teknologisk base som vi ikke kontrollerer, og som vi ikke fullt ut forstår heter det i rapporten.