Annonse


Elektronisk Pearl Harbour

Rådet kommer fra en ekspertgruppe som Forsvarsdepartement har satt ned for å se nærmere på truslene mot datasikkerheten. De forlanger drastiske tiltak for å unngå det som i en rapport kalles et mulig “elektronisk Pearl Harbour”.

Sårbar handel
Rapporten er rettet mot offentlig praksis, men retter også en pekefinger mot næringslivet.
– Mesteparten av innholdet har et budskap også til næringslivet, sa ekspertgruppens forman Duane Andrews. – En stor internasjonal bank har de samme problemene og utfordringene som forsvarsdepartementet.

Store summer
Rapporten krever store tilleggsbevilgninger og endringer i flere lover for å slå tilbake mulige angrep mot statens elektroniske system. Hvis ikke dette blir gjort spår rapporten at angrep på informasjonssystemene fra terroristgrupper, organisert kriminalitet og spioner vil være vanlig i år 2005.

Flengende kritikk
USAs nettverk for telekommunikasjon og data får flengende kritikk. Dagens praksis blir beskrevet som en oppskrift for å lage en nasjonal katastrofe.
– Vi har bygget vår økonomi og organisert det militære på en teknologisk base som vi ikke kontrollerer, og som vi ikke fullt ut forstår heter det i rapporten.

Annonse


Annonse


Annonse