Annonse


Ansetter 150 teknologer

– Noen av disse kommer vi til å ta inn som konsulenter, men resten er ansettelser, sier Andersen.

Kongsberg Gruppen har inngått flere store kontrakter det siste året. Rett før jul underskrev Sjøforsvarets Forsyningskommando en kontrakt for å utvikle nye sjømålsmissiler til Sjøforsvarets nye fartøyer. Prislapp: 1,2 milliarder norske kroner.

Videre eksport
Kontrakten legger også mulighetene til rette for at Kongsberg Gruppen og det fransk/ britiske selskapet Matra BAe Dynamics kan inngå en samarbeidsavtale om eksport til andre land. En produksjon som har et salgspotensiale på flere milliarder kroner.

Denne utviklingskontrakten alene vil involvere 200 utviklingsingeniører i en periode på fem år.

Annonse


Skipstrafikk
Kongsberg Gruppens selskaper ligger også langt framme når det gjelder maritim virksomhet.
Kongsberg Norcontrol Systems AS har nylig inngått en kontrakt for overvåking av skipstrafikk i havnebyen til Seoul på 33 millioner kroner. Norcontrol skal ansette tilsvarende omlag 50 årsverk. Virksomheten er delt mellom Kongsberg og Horten, og de nye stillingene gjelder for begge plassene.

Kampsimulator
Kongsberg Simulation & Training inngikk i november en kontrakt med Forsvaret om leveranse av en kampsimulator til omlag 150 millioner.

– Den bekrefter at vi har en sterk posisjon når det gjelder å levere treningssystemer til Forsvaret, sier administrerende direktør Torfinn Kildal i selskapet. – Vi er i denne bransjen så vi håper på å kunne være konkurransedyktige på nye kontrakter. Kongsberg Simulation har tidligere levert til det svenske forsvaret og bearbeider andre konkurrenter.

– Vi ser etter høykvalifisert personell innenfor data og høyteknologi, sier informasjonssjef Jan Egil Andersen.

Annonse


Annonse


Annonse