Annonse


Skolefilm på Internett

22 skoler i Oslo får i disse dager bredbåndsnett. Dette nettet girmuligheten for Video on demand – der det er mulig å se på videoene uten ålaste dem ned først. Riktignok ser en bare filmen i et lite utsnitt avskjermen – dersom en ikke har MPEG-kort innstallert. Men uansett er det myelettere for en lærer å ta stilling til om en video kan passe inn i enundervisningssituasjon når en ser deler av det ferdige produktet foran seg,enn det er å få et inntrykk av videoen av å lese en tekst i en katalog.

Overblikk
Daglig leder i Opplysningsfilm Steinar Engen har stor tiltro til prosjektet.
– Dette er teknologi knyttet til pedagogikk. En ser nytteperspektivet meden gang. Lærerne kan raskt få overblikk over utvalget. Dette er etalternativ til å bestille flere filmer og studere dem på videospiller. Deter kort og godt tidsbesparende.

Pedagogisk hjelpemiddel
– Vi ønsker å bidra med et bedre tilbud overfor lærerne, sier Engen. Vilåner ut gratis undervisningsfilm til skoleverket. Nå kan lærerne med hjelpav ny teknologi gå inn på våre hjemmesider, klikke på den filmen han ellerhun ønsker å se på, og få et inntrykk av filmen før den bestilles. Film girmer informasjon enn tekst, særlig om film. Etterhvert som kvaliteten påoverføringskapasitet og maskinvare blir bedre blir det mulig å vise hele filmer med høykvalitet over Internett.

Kvalitet
Men når filmene i sin helhet er digitaliserte, det vil Engen ikke spå om.
– Det vi leverer må være av bra kvalitet. Men vi skal investere i utstyrfor å digitalisere filmene. Trolig vil det ta en tid før hele filmer blirdigitalisert og kan hentes ned direkte over Internett, men det vil rasktbli en god del flere filmer som det blir mulig å se kutt fra.

Annonse


Målgrupper
Ønsket er å utbygge tjenesten videre med referanser til hvilket pensum iforskjellige skolebøker som pensumet passert og hvilket alderstrinn videoener beregnet for.

Det er mulig å laste ned videosnuttene også fra andre steder enn de 22Osloskolene som er tilknyttet. Men hittil er det bare brukere medbredbåndstilknytning som kan se direkte på skjermen. Andre brukere må førstlaste ned filene fra serveren før det er mulig å se nærmere på dem.

Annonse


Annonse


Annonse