Annonse


Ny giv for Manus

Da folk i Cinet-miljøet bestemte seg for å blåse nytt liv i brukerforeningen Manus, skjedde det i full forståelse med det gamle styret. Den nye formannen, Kay Seljeseth legger vekt på betydningen av engasjerte folk for å kunne opprettholde en levedyktig organisasjon.
– Med rundt 200 medlemmer er vi allerede en av de største brukerforeningene i Norge, med potensiale til å bli den største, sier Seljeseth til Computer World. Han understreker at Manus er uavhengig i forhold til Microsoft.

Sterk faglig orientering
Manus er en organisasjon for brukere av Microsoft-baserte tjener- og nettverksprodukter. Formålet er å fremme medlemmenes brukerinteresser, formidle viten og erfaring om de aktuelle produktene, i tillegg til å arbeide for en aktiv påvirkning av programvareleverandørene.
–Jeg tror sterkt faglig orienterte arrangementer av den typen brukerforeningen satser på, appellerer til dagens brukere, sier styremedlem Dag Heim. Han er redaktør av medlemsbladet Manuskript som går ut i hele 6000 eksemplarer i disse dager.

Annonse


Annonse


Annonse