Annonse


Kryptisk for menigmann

Systemet skal være enkelt i bruk, og støtter Windows 95, Windows NT og Windows 3.X. Daglige krypterings- og dekrypteringsrutiner legges inn som en automatisk del av av- og påloggingen i Windows, men kan også styres manuelt.

DataSecure-teknologien bygger på algoritmen Blowfish, som skal sørge for rask kryptering. Styrken i krypteringen skal holde god standard og rammes ikke av amerikanske eksportreguleringer, melder PDI Consult.

Produktet er tilgjengelig i to varianter. «F-Secure Desktop» er beregnet på profesjonelle brukere og distribueres av PDI Consult i Norge. «F-Secure Desktop Home and Education» er for hjemmemarkedet og kan lastes ned fra Internett på:
http://www.pdi.no/

Annonse


Annonse


Annonse