Annonse


Krever gjennomgang

– Jeg har bedt Telenor AS om å gjennomføre en bred gjennomgang av rutiner knyttet til telefonkontroll, i tillegg til den foreløpige rapport som Samferdselsdepartementet har mottatt fra Telenor i ettermiddag. Samtidig er Telenor bedt om å få fram alle opplysninger om eventuelle tidligere brudd på rutiner og bestemmelser og andre uheldige hendelser. Dessuten har jeg i dag bedt Telenor om å gi Samferdselsdepartementet en oppdatert vurdering av utenforstående personers muligheter til å få tilgang til telenettet, opplyser samferdselsminister Sissel Rønbeck i en pressemelding.
Dermed reagerer Rønbeck endelig på de siste dagers oppstyr om ulovlig avlytting i Telenor.

Svar til Folkvord
Den rapporten som er mottatt i dag vil, sammen med ytterligere redegjørelse fra Telenor AS, danne grunnlag for Samferdselsdepartementets arbeid med blant annet svar på henvendelser fra stortingsrepresentant Erling Folkvord.
Den samme Folkvord bruker forøvrig mye spalteplass i Arbeiderbladet tirsdag på å belyse sammenhengen mellom Telenors (og Tormod Hermansens) satsing på markedskreftene, og på å sette dette i sammenheng med avlyttingsskandalen.
– Telefonkontroll er i visse sammenhenger nødvendig – for sikkerheten og for å verne verdier i vårt samfunn. Jeg ser derfor meget alvorlig på svikten i Telenors rutiner. Saken reiser viktige spørsmål når det gjelder personvernet. Det hører også med i bildet at vi må ta hensyn til de Telenor-ansattes egen sikkerhet, sier samferdselsminister Rønbeck.

Se også artikkel:«Folkvord til krig»

Annonse


Annonse


Annonse