Annonse


Forlater Skrivervik

Sønsteby kommer fra stillingen som Adm. direktør for Skrivervik Data, etselskap i ARK-konsernet. Han vil i sin nye stilling jobbe parallelt medPer-Arne Clausen, direktør for MBS Systemintegrasjon. Sammen med LarsBønnes, forretningsansvarlig for kommunikasjon, vil de rapportere tilDalslaaen.

Konsernoppgaver
Dalslaaens funksjon i 1997 vil være å lede og koordinere aktivitetenemellom Merkantildata og MBS Systemintegrasjon i tillegg til MDKommunikasjon ved Upnet. Han vil deretter konsentrere seg om andrefelles konsernoppgaver sammen med konsernsjef Tom Adolfsen, melderMerkantildata.

Den skandinaviske Konsernledelsen vil bestå av konsernsjef TomAdolfsen, økonomi- og finansdirektør Carl Espen Wollebekk, ArneDalslaaen og områdeansvarlige Steinar Sønsteby (systemintegrasjon),Per-Arne Claussen (systemintegrasjon), Sjur Fjellbirkeland (applikasjon),Lars Bjønnæs (kommunikasjon) og Roald Sannæs (distribusjon).

Et tap
Det er planer om en mer integrert organisasjon når MBS og Merkantildataflyttes sammen i løpet av 1997. Steinar Sønsteby har i en rekke år vært en av nøkkelpersonene i Skrivervik Data og ARK-konsernet. han har nå sluttet og begynt i Merkantildata.

Steinar Sønsteby har i 8,5 år hatt ulike lederjobber i Skrivervik Data. Når han nå går over til Merkantildata er det selvsagt et tap for Skrivervik Data. Sønsteby har vært en av nøkkelpersonene bak selskapets SUN-suksess i Norge og den i ledersjiktet i ARK-konsernet som har lengst fartstid og erfaring i selskapet.

Annonse


Annonse


Annonse