Annonse


Folkvord til krig

Stortingsrepresentanten fra Rød Valgallianse legger ikke fingrene i mellom i sitt innlegg på side 2 i tirsdagsavisen. I tittelen spør Folkvord om vi bør stole på Hermansen, med undertitelen «Leiarstil, bedriftskultur og sjukdomsteikn i Telenor».
Og det siste er det mye av. «Tormod Hermansen er sjøvle personifiseringa av den nye typen statskapitalist. Tusentals arbeidsplassar har forsvunni mens Hermansen har styrt omdanninga av Televerket til Telenor», skriver Folkvord i innledningen. Han fortsetter:
«Mens kvinnearbeidsplassar har dampa bort som snøflekkar i vårsol, har Hermansens direktørgasje stigi til stadig nye høgder. Det har stadig vorti fleire direktørstillingar, direktørbilar og så videre, i dei foreløpig 30-40 aksjeselskapa som Telenor no er splitta opp i.»

Ikke til å stole på
Folkvord siterer også den kinesiske partlederen Deng, som i sin tid sa at «Det er det same om katten er svart eller kvit, berre ho fangar mus», før han foreløpig konkluderer med at «Eg synst eg stadig får ny kunnskap som tyder på at vi ikkje bør stole på Telenor og Tormod Hermansen, ganske enkelt fordi dei ikkje held den kvaliteten som er nødvendig.»
«Det er eit sjukdomsteikn når Telenor sender brev til alle privatabonnenter, signert ein av dei tallause direktørene, og love prisnedgang for alle berre to-tre dagar før selskapet gjennomfører ein formidabel prisauke på den billegaste samtaletypen, kveldssamtaler i eigen kommune.»

Avlyttings-skandalen
Deretter gjennomgår Folkvord den såkalte avlyttingsskandalen fra Hedmark, og sin egen rolle i denne, før han går inn på hvordan regionledelsen i Hedmark fikk munnkurv og pressetalsmann Dag Melgaard kom med det som også Hermansen i ettertid har innrømmet var svært uheldige kommentarerer:
«Og han trådte til overfor VG, NRK-radio og TV 2 og var svært glad for at alle som hadde snakka med han som bestilte avlytting, hadde vært høflege! Ein dyktig revyforfattar ville hatt trøbbel med å skrive dei replikkane Melgaard framførte for å forklare kor fornøgd han var, bortsett fra ein enkeltfeil.

Hva Hermansen kan
Og Folkvords konklusjon?
«Eg stiller meg spørsmålet om 1997 blir det året, da vi får stadig nye eksempel på at det einaste direktør Hermansen er verkeleg god til, det er å leggje ned arbeidsplassar og styre opprettinga av stadig fleire aksjeselskap med stadig fleire direktørar, som har så feite tilsetjingsvilkår at dei aldri behøver tenkje på kor stor den private telefonrekninga blir i løpet av et kvartal.»
«Eg vil og stille spørsmålet om sjølve leiarstilen og bedriftskulturen som Tormod Hermansen har dyrka fram rundt seg, gjer det vanskelegare å rydde opp og skape sånne forhold at Telenor blir i stand til å levere tenester som held mål kvalitetsmessig,» avslutter Folkvord.

Se også artikkel:«Rønbeck Krever gjennomgang»

Annonse


Annonse


Annonse