Annonse


Ermes inn i Øst-Europa

– Utbredelsen av Ermes i Øst-Europa har vært fenomenal. Med medlemmer i Ungarn, Ukraina, Russland, og Tsjekkia er det klart at Ermes blir den gjeldende personsøker-standarden for Øst-Europa, sier styreformann Bob Rogers i styringsgruppen for Ermes.

Tilgjengelig for alle
I Russland har Ericsson fått kontrakt på å levere og installere personsøkersystemet i 15 byer, deriblant Moskva og St. Petersburg. Hver by får i første omgang en kapasitet på 40.000 abonnenter og installasjonene skal være gjennomført i løpet av 1997.

Dekning i Praha
Tsjekkerne var ferdige med sitt nettverk i og omkring hovedstaden Praha i desember. I løpet av 1997 vil utbyggingen skje i andre store byer og man regner med at omtrent halvparten av den Tsjekkiske befolkning får tilgang til personsøkersystemet innen utgangen av året.

Europeisk standard
Ermes er en felles europeisk personsøkingstjeneste for tall og tekst. Tekstmeldinger kommer frem på tegnruta på samme språk (med samme tegnsetting) som det ble sendt, uansett hvor i Europa abonnenten befinner seg.

Annonse


Annonse


Annonse