Annonse


Atekst til skolen

Aftenposten gjør nå sitt for å komme inn i skoleverket etter at tidligereprising av Atekst hadde gjort tjenesten vanskelig og uoppnåelig for de flesteutdanningsinstitusjoner.

Samtidig med nylansering av Aftenposten på nettet og en ny hjemmesideberegnet for skolebruk, så gjøres Aftenpostens elektroniske arkivtilgjengelig, skriver Aftenpostens aftenutgave,

Tilbake til 1984
I Atekst ligger Aftenpostens utgaver tilbake til 1984, samt temanummer ogA-magasinet. Også oppslagsverket Hvem Hva Hvor gjøres tilgjengelig fra deto siste årene.

Hittil har Oslo-skolene tegnet abonnement. Men det ventes at flere vilfølge etter i løpet av kort tid. Abonnementet gir rett til ubegrenset bruk.

Annonse