Annonse


Teleeksport til Afrika

Kontraktene i Angola er på om lag 50 millioner kroner og gjelder leveranse og installasjon av telefonsentraler av typen AXE, samt annet teleutstyr til det krigsherjede området Beguela/Lobito, opplyser Falck.

NORAD-støtte
NORAD har gitt finansieringsbistand til Angola under ordningen blandede kreditter. I tillegg har Eksportfinans bidratt med et langsiktig lån til Angola for den resterende delen av finansieringen.

Telefonapparater
Kontrakten i Eritrea er også på om lag 50 millioner kroner og gjelder leveranse og installasjon av AXE telefonsentraler med tilbehør i Asmara, Massawa og Keren, samt leveranse av mynt- og telefonapparater for bruk i de samme områdene.

Internasjonal trafikk
Kontrakten i Mosambik er på om lag 30 millioner kroner og gjelder leveranse og installasjon av en AXE telefonsentral for internasjonal trafikk i hovedstaden Maputo. Også denne kontrakten er finansiert ved hjelp av NORADs bistandsbidrag.

Også installasjon
Alle installasjoner vil bli foretatt i løpet av 1997 av personell fra Ericsson, opplyser Falck.
Av alle offentlige telefonsentraler i verden er AXE den største både i antall land, enheter og antall linjer.

Annonse


Annonse


Annonse