Annonse


Storfusjon

Stentofon og RingCom har i dag omlag samme børsverdi. På grunnlag av dette er det fastslått at bytteforholdet mellom selskapene bli 1:1. Oppkjøpet av Commend blir gjennomført etter avtalte betingelser.

Generalforsamling
De tre selskapene forventer etter sammenslåingen å omsette for vel 550 mill. kroner i 1997. Planen er at fusjonen skal sikre partene en ledende posisjon innenfor områder som «safety and security», «fast access communication», «building management» og marine. Det forventes også synergigevinster innen produktutvikling, produksjon og markedsføring.
Betingelsen for intensjonsavtalen er at en gjennomgang av selskapene gir tilfredsstillende resultater. Detaljene i planene presenteres på Stentofons ekstraordinære generalforsamling 21.01.97.

Annonse


Annonse


Annonse