Annonse


Telenoravtale med ABB

Asea Brown Boveri AS var den første som gikk inn på en formell samarbeidsavtale med Telenor høsten 1993. En ny partneravtale ble nylig signert mellom Telenor Divisjon Storkunder og ABB. Avtalen går til juni 1998.

– ABB viser nå Telenor full tillit og er igjen i tet ved å fornye sin eksisterende avtale, heter det i en pressemelding fra Telenor.

Avtalen regulerer blant annet telefoni, mobiltelefoni, dataoverføring, videokonferanser, kursing og rådgiving. Telenor skal være en aktiv rådgivende partner for ABBs videre utvikling innen IT og telekommunikasjon. Samarbeidet skal formaliseres og koordineres gjennom felles styringsfora for ABB og Telenor.

Annonse


Annonse


Annonse