Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ønsker telependling

Det er et uttalt ønske fra politisk hold at vi får flere telependlere i Norge. Forskere fra Telenor har beregnet at innen år 2000 vil ca. 100.000 nordmenn bruke hjemmet som kontorarbeidsplass.

En av prosjektene under Nasjonalt Informasjonsnettverk (NIN) dreier seg om muligheter og begrensinger med bruk av fjernarbeidsplasser.

I denne sammenhengen er det satt i gang et prosjekt for å prøve ut teknologiske løsninger og høste erfaringer med at arbeidstakere bruker hjemmet som arbeidsplass. Både fordeler og ulemper skal kartlegges i prosjektet.

Ulemper
Når arbeidstakerne jobber hjemmefra får arbeidsgiveren mindre kontroll over arbeidsinnsatsen til de ansatte.

Bedriften må samtidig åpne sin interne datastruktur mot hjemmearbeidsplassen.

Miljøfordeler
Fordeler med fjernarbeidsplasser er redusert trafikk, kortere reisetid, færre kostbare kontorarbeidsplasser i sentrum og mer fleksibelt jobbtilbud for de ansatte.

Tilgang på adskillig rimeligere teknologi innen tele-, og edb gjør at mulighetene for etablering av fullverdige kontorarbeidsplasser er helt annerledes enn tidligere.

Satsing i EU
I EU er målsetningen at ti millioner arbeidstaker skal telependle en eller flere dager i uken i år 2000.

Norsk telependling
Forholdene skulle ligge meget godt til rette for telependling i Norge. To parametre som spiller inn her er spredt bosettingen og høyt antallet hjemme-PCer.

Forskere ved Telenor har anslått at det er realistisk at vi innen årtusenskiftet 100.000 telependlende arbeidstakere.