Annonse


Mer effektiv backup?

Symmetrix Network File Storage (SNFS) er en lagringsserver spesielt tilpasset for distribusjon av store datamengder i et nettverk. Sentralt i systemet er DART (Data Access in Real Time) som skal gi brukerne i et multiplattformmiljø rask tilgang til dataene. Serveren er skalerbar fra 72 GB til 1,2 terabyte.

Utenom nettverket
Programmet Symmetrix Multihost Transfer Facility (SMTF) gir mainframes og Unix-servere adgang til å dele store mengder data uten å belaste nettverket. I praksis skjer dette ved at dataene ligger på en Symmetrix server. Dataoverførselen går via spesielle høyhastighetsforbindelser utenom nettverket. Hastigheten er opptil 50 ganger raskere enn dagens raskeste nettverk, melder EMC Computer Systems.

Rutiner
FDR Safeguard Open Storage (FDRSOS) tar backup av data fra Unix-miljøer direkte til mainframe backupenheter. Også her går backupen via høyhastighetsforbindelser som ikke belaster nettverket.

– At gode backuprutiner er viktig vet de fleste. Men ikke alle legger like stor vekt på gode systemer for å få tilgang til lagrede data, sier Per Edling i EMC Computer Systems Norway AS. Han mener EMC har utviklet et effektivt system for å lette dette arbeidet.

Annonse