Annonse


Prioriterer nordisk IT

Dette er et av områdene som statsminister Thorbjørn Jagland og nordisk samarbeidsminister Grete Knudsen ønsker å prioritere når Norge i 1997 skal lede det nordiske regjeringssamarbeidet og arbeidet i Nordisk Ministerråd.

Regjeringen sluttet seg denne uken til statsministerens og samarbeidsministerens program “Norden 1997”. Forrige gang Norge ledet det nordiske samarbeidet var i 1992.

Internettsider
Satsingen på IT er bare et av mange felt som regjeringen ønsker å dekke. I tillegg vil regjeringen konsentrere seg om europeiske og internasjonale spørsmål, videreutvikling av nordisk samarbeid om militære fredsoperasjoner og annet.

Det vil i norsk regi bli opprettet en hjemmeside på Internett for dette området, på regjeringens server Odin, hvor man blant annet gjengir arbeidsprogrammet. Internettadressen er http://odin.dep.no/ud/nordisk.

Annonse


Annonse


Annonse