Annonse


Optimist for Origo

Det nye Origo blir en egen bedrift og organiseres som et aksjeselskap. De første henvendelsene fra interesserte samarbeidspartnere er allerede kommet.
Det eneste som er helt sikkert er at Origo vil konsentrere seg om elektronisk publisering

Nytt konsept
– Det vi jobber med nå er forretningsplanen for Origo A/S, sier redaktør Cecilie Norland. Vi gjennomgår en ordentlig revisjon av konseptet. Etter fusjonsprosessen må vi se nøye på vår nye situasjon.

Avtalen mellom Telenor Media og Origo ble undertegnet fredag 3. januar og gjort kjent for de ansatte mandagen etter. I lys av at det bare er seks dager siden avtalen var i havn, sier Norland seg tilfreds med de siste dagers utvikling.

Strategivalg
– Optimist? Hvis jeg ikke trodde virkelig på mulighetene så ville jeg ikke ha arbeidet så mye, sier Norland. Selskapet skal nå foreta en kritisk vurdering av kapitalbehovet og strategi.

Annonse


– Det vil være dumt av meg si noe om forretningsplanen før den er klar.

Det har vært samtaler med interessenter uten at det har vært forhandlinger. Hovedarbeidet i forhold til mulige investorer starter når de andre brikkene er på plass.

Mister redaksjonsjobber
Samtlige i Origos stab har fått ett av tre tilbud: Enten å gå over i nye Sol, eller tilbud om jobb i nye Origo, eller sluttvederlag. Siden nye Sol satser på å ikke konkurrere med sine innholdsleverandører er det trolig et par redaksjonelle medarbeidere som får

Origo hadde 38 ansatte, da medregnet nettkatalogen Index, som fulgte med inn i nye Sol, og en liten markedsavdeling. Origo AS tar med seg 22 årsverk inn i det nye prosjektet.

Annonse