Annonse


Falsk politi etterforskes

Politimester Jan Grøndahl i Hamar besluttet torsdag å sette i verk etterforskning, opplyser TV2.

Det er ulovlig å utgi seg for å være i tjeneste i politiet. Strafferammen for dette er bøter og fengselsstraff i inntil seks måneder.

Bilmekanikeren sier selv at han har vært forberedt på en reaksjon.

RVs stortingsrepesentant Erling Folkvord ber om at politiet i Hamar blir tatt av saken. Folkvord mener at Hamar-politiet mangler habilitet i saken.

Annonse


Annonse


Annonse