Annonse


Avlytting til Rønbeck

– Det ble ikke foretatt noen telefonkontroll, det ble heller ikke foretatt noen forberedelse til telefonkontroll, og det ville heller ikke kunne ha blitt foretatt noen telefonkontroll, åpnet konsernsjef Tormod Hermansen med da han presenterte Telenors rapport på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Telenor avga fredag en foreløpig rapport om påstander om ureglementert forberedelse til telefonkontroll som er kommet frem i det siste. Telefonkontroll er Telenors nye betegnelse på avlytting.

Oppga eget nummer
– Tormod Hermansen har ikke forstått noen ting når han mener at Telenor skal ha æren for at det ikke ble foretatt noen avlytting, sier RVs stortingsrepresentant Erling Folkvord.
Og han begrunner dette med å hevde at bilmekanikeren som utga seg for å være politimann både oppga sitt eget telefonnummer, og oppga som kontaktmann en politimann på Hamar som overhodet ikke kjente til saken, og at dette måtte stoppe enhver forberedelse til telefonavlytting.

Rask reaksjon
– Det gikk fem minutter fra jeg var orientert til det ble satt i gang et arbeide for å se nærmere på saken, sier Tormod Hermansen. Til tross for at det ikke engang ble foretatt forberedelser til telefonavlytting, så skal det ikke være tvil om at ledelsen i Telenor tar denne saken meget alvorlig.
Hermansen varslet også en grundig gjennomgang for å hindre lignende episoder senere.

Annonse


– Det har skjedd en alvorlig svikt, sier Hermansen. For det første at en medarbeider regionalt hadde kjennskap til hvilken person det var som foretok telefonkontroll. Dette skulle han ikke vite. Dernest at han henviste en telefon til denne mannen. Dette skulle han ikke ha gjort.

Need to know
Når det gjelder avlytting har Telenor prinsippet om at så få som mulig skal vite så lite som mulig om hva som skjer.

– Det er ille nok det som skjedde, selv om det ikke gikk noe galt. Men det er alvorlig når rutinene svikter, og det viser seg at instruksene ikke har vært klare nok. Dette må vi se nærmere på, sier Hermansen.

– Ikke forstått alvoret
– Hermansen har ikke forstått alvoret. En del av det han sa på pressekonferansen er rent tøv.
Nå har han sammenlignet seg med Grete Faremo som sa: Jeg hoppet i stolen. Jeg ville heller sammenligne med ekspedisjonssjef Berit Fosheim, som måtte gå fra Justisdepartementet fordi hun ikke tidsnok forstod alvoret i saken.

– Mener du Hermansen må trekke seg?

Personen Hermansen er ikke viktig. Men poenget er et trygt telenett, og at det som skal foretas av lovlig overvåkning må skje i forsvarlige former.

Annonse


Annonse


Annonse