Annonse


Prisfall etter Bay-kjøp

Inntil nå har prisen pr. port for FastEthernet-svitsjer gjerne lagt på 500 til 700dollar (3.500 – 5.000 kroner) pr. port.Derfor var det nok mange inettverksbransjen som rystet på hodet daBay like før jul annonserte at selskapet vilkunne levere en svitsj beregnet påarbeidsgrupper med en pris på omlag1.700 kroner pr. port.
Dette kan selskapet gjøre ved å utnytteNetics teknologi for spesialtilpassedebrikker (ASICS) som blant annet skalbrukes i den nye svitsjen

Andre følger etter
Nå kan InfoWorld fortelle at blant andreHewlett-Packard har til hensikt å gå ut medlike lave priser innen Bay kan levere sin nyesvitsj. Og industrianalytikere regner med atsåvel 3Com som Cisco vil tilby tilsvarendeprodukter i samme prisleie innenNetworld+Interop arrangeres i Las Vegas imai. Foreløpig har hverken 3Com eller Ciscokommentert dette.

Mangler standarder
Det er ingen grunn til å tvile på at de nyeproduktene fra Bay vil gi Ethernet-basertsvitsjing en ny rolle i bedriftenes lokalnett.
Men det er ikke bare prisene som vilbestemme: Det er også viktig at man fåretablert almene standarder for den ett årgamle teknologien.
Uansett mener forståsegpåerne at svitsjet100Base-T er i rask vekst: Enundersøkelse fra IDC, offentliggjort førBay lanserte de nye lavpris-svitsjene,antydet en vekst fra 700 dollar i 1997 tilmer enn 2,5 milliarder dollar i år 2000 fordette markedet, hvor Bay i følge IDC ermarkedsleder i dag.

Annonse


Annonse


Annonse