Annonse


Origo blir eget firma

Avtalen med Telenor sikrer driften i Origo for en overgangsperiode.
Medarbeidere i Origo som ikke har fått tilbud om jobb i den nye organisasjonen blir tilbudt ny jobb i nye SOL. De få som ikke blir tilbudt ny jobb skal få et sluttvederlag fra Telenor Media.

Hemmelig avtale
Avtalen mellom Origo og Telenor Media ble undertegnet fredag og gjort kjent for staben mandag.
Avtalen mellom partene skal ikke skal gjøres kjent for andre.
I følge Telenor Medias direktør Peter Darpö vil avtalen gi Origo støtte til å satse videre.

– Telenor Media har gitt selskapet en pakke som gjør at de kan sette i gang virksomheten.Hvor lenge denne støtten vil vare er avhengig av Origos forretningside.

Ingen aksjer
– Går Telenor Media inn som aksjonær i det nye Origo?
– Nei, det passer ikke inn i vår forretningside.
– Hvordan blir kundeforholdet til Origo?
– Vi vil ikke utelukke at vi vil kjøpe tjenester. Vi skal utvikle vår interesser. Et samarbeide med Origo er avhengig av at de kommer med interessante ideer. De arbeider med internettpublikasjoner, og inntil videre kan vi bare spekulere i hva de vil gjøre. Men utelukket er et samarbeid ikke.

Annonse


– Vil Origo fortsatt bli en tjeneste på Scandinavian Online?
– Det er et forhold mellom Sol og Origo. Om det er i Sols interesse å kjøpe deres tjenester så vil de det.

Skjøvet ut
Telenor ønsker ikke lenger å opprettholde aktiviteter hvor det kreves en selvstendig redaksjonell linje. I prosessen søm førte til etableringen av nye Scandinavian Online, som er Telenors internettsamarbeide med Schibsted, ble det bestemt at Origo ikke skulle plasseres inn i en ny løsning. Unntaket ble Origo Index, som havnet i Sol.

Origo har fått beholde navnet og retten til samtlige publikasjoner. De har følgende publikasjoner:

  • Internettmagasinet Spinn.

  • Spillmagasinet Kinetik, som er Skandinavias eneste nyhetsorienterte spillmagasin på Internett.

  • Origo Film.

  • Origo Musikk.

    Annonse


  • Annonse


    Annonse