Annonse


Nordic VLSI til Oslo

Nordic VLSI produserer kundespesifiserte integrerte kretser og har kunder over hele Europa.
– Vi opplever en økt etterspørsel etter våre tjenester og trenger videre vekst i bedriften for å tilfredstille kundenes behov, forteller Oddbjørn Troøyen. Han legger til at etableringen i Oslo skal ledes av sivilingeniør Atle Haga (36). Planen er at det skal være 10 ansatte i Oslo-avdelingen i løpet av første halvår 1997.
Haga er utdannet ved Institutt for fysikalsk elektronikk ved NTH i 1983 og var ansatt i Nordic VLSI i perioden 1984.86. Fra august 1986 har Haga vært ansatt i Norkrets, som fra 1991 ble innlemmet i Alcatel Telecom Norway.

Konstruerer kretser
Troøyen forteller at avdelingen i Oslo skal ha samme oppgaver som hovedkontoret i Trondheim, der 52personer, hovedsakelig sivilingeniører og dr.ingeniører, konstruerer kretser etter oppdragfra kunder.
– Vi økte bemanningen med 16 personer på dr. ingeniør og sivilingeniørnivå i 1996. Nordic samarbeider meget godt med NTH og plukker de beste folkene når de er ferdig utdannet, hevder Troøyen. Han forteller at NTH, Sintef og Nordic VLSI jobber meget godt sammen. – Blant annet er vi involvert i prosjekter der både Sintef og Nordic deltar, forteller han.

Produseres i Europa
– Nordic VLSI konstruerer de elektroniske kretsene ved hjelp av avansert DAK-verktøy og setter produksjonen bort til en håndfull fabrikker i Europa som vi kjenner godt. Vi blir betraktet som en stor kunde hos produsentene og får derfor gunstige priser, noe som i siste omgang kommer kundene til gode. Videre får vi en kontinuerlig oppdatering på den produksjonsteknologiske utviklingen, forteller direktøren.
Troøyen forteller at alle som produserer elektronisk utstyr i større volum og som trenger stabile funksjoner er mulige kunder for Nordic. Norske eksempler er Vingcard, der vi har laget kretser til elektroniske dørlåser. Sensonor er en annen kunde. Ellers har vi hatt oppdrag for alt fraalt fra leketøysfabrikanten Lego til satellitt-virksomheten Esat (European Space Agency). En av fordelene våre er at vi ikke er særlig sårbare for svingninger i konjunkturene for enkelte bransjer.

50/50 eksport/hjemmemarked
Nordic VLSI selger omtrent like mye i Norge som utenfor landets grenser. Selskapet har vært registrert på SMB-lista på Oslo Børs siden april 1996 og har omlag 500 eiere, hvorav de ansatte sitterpå 7-8 prosent av aksjene.
I tillegg har de ansatte og styret gitt selskapet et lån på 4,9 millioner kroner som kan konverteres til aksjer i selskapet. Styreformann er Arne Græe, som er administrerende direktør i Tandberg Televisjon. Tandberg har forøvrig solgt seg ut av Nordic VLSI.

Annonse


Annonse


Annonse