Annonse


Trykkerier på nett

Fordelene med et Internett-basert samarbeid er først og fremst å kunne minimere problemene med de lange avstandene bedriftene imellom, skriver bladet Internett Teknologi.

Produksjonsinfo
Med dette systemet kan de ulike trykkeriene eksempelvis elektronisk hente inn informasjon om hverandres produksjonskapasitet.

Utveksling
Et stort oppdrag kan enkelt kanaliseres videre til et annet trykkeri i nettverket dersom man selv ikke har kapasitet. Systemet innebærer også muligheter for utveksling av bilder og illustrasjoner gjennom en søkefunksjon.

IFRONT står bak
Utviklingsarbeidet er gjort av Tromsø-bedriften iFRONT A/S. Programmene er utviklet og satt sammen for å styrke samarbeidsorganisasjonen Trykk i Nor.

Databasert infrastruktur
iFRONT er en del av det Tromsøbaserte konsernet Intranet Norge A/S, og har som oppgave å levere databasert infrastruktur. De andre selskapene i konsernet, iFOKUS A/S og iTEAM A/S leverer henholdsvis internett- og intranetteknologi.
Totalt er det investert en million kroner i utvikling av programvare og maskiner.

Annonse