Annonse


Språk-kaos på Internett

Franskmennene kjemper mot påvirkning fra anglosaksisk språk. I 1994 ble det vedtatt i lovs form at bekjentgjørelser i Frankrike skal være på fransk. Alle språk kan brukes, men det er et krav at teksten skal være oversatt.

Franske følelser
To private grupper har gått til sak mot et amerikansk universitet som har en avdeling i Metz i Frankrike. Grunnen er at språket på hjemmesidene til den franske filialen bare er på engelsk – og dette vil de franske gruppene ha slutt på.

Snakker engelsk flytende
En talsmann for Georgia Tech Lorraine, som er en del av Georgia Institute of Technology, sier at hjemmesidene er på engelsk fordi språket blir brukt på alle kurs og at det er et krav at studentene snakker engelsk flytende.

Studentinformasjon
På hjemmesidene til Georgia Techs franske avdeling er det informasjon om stedet, beskrivelse av kursene og annen informasjon som kan være av nytte for potensielle studenter.

Trussel mot språket
Gruppene som har klaget sier at de frykter for fremtiden til fransk kultur, og at de ser Internettet som den siste anglosaksiske trusselen mot språk og tradisjoner. Får de medhold av retten kan det få konsekvenser for andre grupper som ønsker sitt språk sterkere representert.

Annonse