Annonse


Sloss om ingeniører

– Vi bekymrer oss over mangelen på ingeniører. Sektoren for tele- og informasjonsteknologi kunne ha bruk for hundrevis av ingeniører, hvis de bare kunne skaffes, sier direktør Christian Buhl i den danske Elektronikkindustriens Bransjeforening til bladet Ingeniøren.

Få utdannes
På samme måte som i Norge har danskene hatt problemer med å rekruttere nye studenter til ingeniørstudier. I 1996 ble det skapt 2000 nye arbeidsplasser i den danske elektronikkindustrien og mesteparten av disse stillingen var innenfor utvikling av informasjonsteknologi.
Danskene regner med at etterspørselen etter folk med høyere utdannelse vil fortsette i 1997.

Norsk ingeniørmangel
Ukeavisa Telecom Revy hadde i høst en større artikkel om ingeniørmangelen i norske telekom-selskaper. Der ble det fastslått at det skal ansettes over 1000 nye ingeniører i norske telekombedrifter i løpet av de neste to årene.
De norske selskapene regner med å måtte gå til utlandet for å hente inn folk, nå ser det altså ut til at de kan glemme Danmark.

Annonse


Annonse


Annonse