Annonse


Omsetning av brikker ned

På grunn av det kraftige prisfallet på Dram sank verdien av omsetningen på halvledermarkedet med syv prosent i 1996. Omsetningen ble på 141 milliarder kroner i følge Business Wire.

Prisnedgang
Høye priser på minnebrikker skal være forklaringen på en kraftig økning i halvledermarkedet fra 1993 til 1995. Det var en kraftig prisnedgang på Dram i 1996, men omsetningen av brikker økte også.
I følge beregninger var den reelle veksten for halvledermarkedet på 6 seks prosent, hvis en ikke tar hensyn til utviklingen for Dram-brikker.
Beregninger påstår at amerikansk andel av produksjonen av halvledere økte fra 39,6 prosent av markedet til 44,3 prosent i 1996.
Samtidig sank Japans andel av markedet fra 40.1 prosent av markedet til 36,7 prosent. Europa hadde en oppgang, mens omsetningen minsket for en del asiatiske produsenter utenfor Japan.
Intel var den eneste av de store produsentene som økte omsetningen i fjoråret.

Annonse


Annonse


Annonse