Annonse


Mer på harddisken

IBM-forskernes rekord består i å putte 775 millioner bits på hver kvadratcentimeter, eller tre ganger mer enn det som det tidligere har vært mulig å få til. Alt i følge en pressemelding fra IBM.
Forskningen skal gi praktiske konsekvenser i nær fremtid, loves det. IBM har allerede laget diskplater og annen mekanikk som er nødvendig for å lage komplette produkter. Men selskapet vil ikke love noe konkret lanseringstidspunkt.

Verdens største på FoU?
IBM hevder å drive verdens største private forskningsprogram med et budsjett på over 40 milliarder kroner i 1995.
Forskningen er spredd på syv sentre med 2.300 forskere. IBM er det selskapet i verden som leverer flest søknader om å få godkjent patenter. I løpet av de tre siste årene har IBM fått godkjent 3.766 patenter i USA.

Annonse


Annonse


Annonse