Annonse


Svak konkursnedgang

Samtidig gikk antallet ilagte konkurskarantener ned med 3,5 prosent til 499, opplyser informasjonskonsulent Hans Olav Elsebøtil Dagens Telecom.

Har flatet ut
– Konkursstatistikken for 1996 viser at utviklingen i antall konkurser har flatet ut etter å ha vært på vei nedover i flere år. Det er imidlertid grunn til å være fornøyd også med en nedgang på 1,8 prosent. Det kan jo tyde på at det går bra for norsk næringsliv, sier avdelingsdirektør Magne Steinholti Brønnøysundregistrene.

Store variasjoner
Mens tallene på landsbasis viser en svak nedgang, er det storevariasjoner når tallene fordeles på fylke.

Størst økning hadde Nord-Trøndelag med 27,6 prosent, mens Sogn og Fjordane hadde størst nedgang med 20,4 prosent.Flest konkurser var det i Oslo (664), Akershus (389) og Sør-Trøndelag (275).

Annonse


Private aksjeselskaper verst
Fordeler man tallene på bransje, er det innen detaljhandel man finner flest konkurser (755). De aller fleste konkursene gjelder private aksjeselskaper (2129) og enkeltmannsforetak (804).

Annonse


Annonse


Annonse