Erik Hagen

Annonse


Ny SOL-oppgang

Erik HagenTelenor Online, Telenor Media og Schibsted Nett er slått sammen i den nye tjenesten. Ny design og nye tjenester ble presentert.Optimisme og vilje til å posisjonere seg i et antatt voksende marked var tilstede.

I grålysningen
Scandinavian Onlines nye logo ligner en sol. Presentasjonen brukte tidvis ord med snev av poesi – når presentasjonen ble sammenlignet med en soloppgang. Selskapet mente de selv sto i grålysningen over hva Internett skal bli – nemlig å levere nyttige og underholdende tjenester.

TV2-sammenligning
En optimistisk administrerende direktør Erik Hagen sammenlignet sitt eget selskap SOL med TV2, begge selskapene tjener godt, og baserer seg på at andre skaper innhold, og konsentrerer seg selv om en nyhetstjeneste.

Totalt skal det nå være omlag 450 samarbeidspartnere som vil levere innhold til SOL. Tjenesten vil være «Gateway» til Internett – ligge som standard hjemmeside for abonnenter og ellers sørge for et innhold som skal være tilpasset brukerne.

Annonse


Arbeidsdeling
Scandinavian Online innebærer en arbeidsdeling mellom Telenor og Schibsted. Telenor leverer den tekniske oppkoblingen til abonnentene og Scandinavian Online konsentrerer sin innsats om innholdet på nettet.

God butikk?
– Vi er sikre på at dette er en god butikk, sa Hagen, og den er rettet mot spesifikke målgrupper.

Hagen henviste til uavhengige anslag på at annonseveksten vil være på 250 prosent på Internett i år.

Underskudd
Inntektene til Sol stammer fra annonser, plassleie, abonnement, utviklingsoppdrag og provisjoner/ inntektsdeling med partnerne.

Derimot regner ikke Hagen med at SOL vil tjene penger i 1997. Men han ville ikke opplyse om hva selskapet selv beregnet at underskuddet ville bli i år.

Vokser til utlandet
Veksten på den norske delen av Internett er formidabel. SOL har beregnet at veksten i det norske markedet i 1996 var på omlag 300 prosent. 127.000 husstander og 900.000 personer har tilgang til Internett i dag. SOL hadde siste uke omlag 2.650.000 oppslag og tror det vil øke betraktelig.

Inn i Sverige
– Vi regner med sterk konkurranse fra andre leverandører, sa Hagen. Vi ser at AOL – American Online – satser sterkt i Sverige, og vi regner med at de vil forsøke det norske markedet også.

Scandinavian Online regner med å presentere seg på det svenske markedet i løpet av noen måneder opplyste Birger Magnus i Schibsted ASA. Litt lengre unna er lanseringen i Danmark.

De vil da komme med en ferdig tjeneste, ett mål er å slippe å ha flere tunge utviklingsmodeller samtidig.

Publisher-rolle
Redaksjonelt ansvar ligger hos administrerende direktør Erik Hagen, som kanskje ikke blir den første som kombinerer redaksjonelt og økonomisk ansvar i en og samme stilling. Men han blir helt klart Norges største publisher på elektroniske media.

Annonse


Annonse


Annonse