Annonse


Data reduserer sykehuskø

Norske operasjonssaler er ofte uten aktivitetmens pasientene står i kø. Ifølge det nye Rikshospitalet kan det være mellom 40 og 50 prosent ledig kapasitet på operasjonssalene i norske sykehus på dagtid.

Halverer køen
– Vi regner med å halvere ventelistekøen fra 700 til 3-400 pasienter ved hjelp av det nye systemet, sier overlege Roar Hoel ved Sentralsykehuset i Rogaland.

Sykehuset vil gjennomføre nærmere 5.900 operasjoner i 1997. Av disse er om lag 2.300 planlagte ventelistepasienter.

Ledig kapasitet
Det nye datasystemet samkjører informasjon om alle som skal opereres slik at kapasiteten utnyttes optimalt. I tillegg kan det også bidra til å frigjøre leger og annet helsepersonell fra tidkrevende administrative oppgaver.

Annonse


1,4 mill. fra SND
Systemet som er utviklet i samarbeid med Regionsykehuset i Tromsø og Sentralsykehuset i Rogaland, har fått en offentlig utviklingskontrakt (OFU) på 1,4 millioner kroner fra SND.

Fungerende informasjonsdirektør Geir Øvrevik i SND sier det er et mål å få en større andel av leveransene til sykehusene fra norske bedrifter.


Annonse