Annonse


1 mill. mobilkunder

Ved utgangen av 1995 hadde selskapet 748 000 abonnenter – og mobildekningen i Norge har nå passert 28 prosent, melder Aftenposten.

282.700 samtaler
Forøvrig gjennomførte selskapet målinger av GSM-trafikken den 19. desember, og opplevede da et rekordhøyt antall GSM-samtaler: Hele 282.700 GSM-samtaler ble gjennomført i løpet av den aktuelle timen.
Informasjonssjef Per Engh-Halvorsen sier at den gjennomsnittlige taletiden var 91,5 sekunder.

Bergensere snakker mest
Og folk i Bergen snakker mest. I den aktuelle timen var gjennomsnitts taletid fra Bergen 10 sekunder lengre enn landsgjennomsnittet.
Det har tidligere vært målt perioder hvor bergenserne har dobbelt så lang taletid som folk i Oslo, uten at Telenor har noen formening om hvorfor det er slik.

Annonse


Annonse


Annonse