Annonse


Personsøk via Internett

Ved hjelp av hjemmesidene til Telecom Finland Paging Service på Internett, kan tekst- og nummerbeskjeder sendes direkte til ErMail personsøker terminaler. Tjenesten er basert på den internasjonale standarden for digital personsøking, ERMES.

Dekke større områder?
I første omgang vil tjenesten dekke Helsinki og byområdene i Hämeenlinna, Porvoo, Turku, Tampere og Lahti. Deretter er det meningen at ErMail skal dekke større områder for å imøtekomme etterspørselen i andre deler av Finland.

Økt kapasitet
–ErMails største fordel er at den kan tilby betydelig større kapasitet for beskjeder enn andre personsøkertjenester. Dessuten kan systemet håndtere samtidig overføring av tekst til store grupper, sier Bob Rogers, styreformann i ERMES MoU.

Hele Europa
Det er planer om å bygge ut tjenesten slik at den dekker det meste av Europa innen utgangen av 1997.

Annonse


Annonse


Annonse