Annonse


Netsource går utenlands

– En anerkjennelse av selskapets europeiske strategi, sier administrende direktør Otto Isaksen i Netsource. – De nye aksjonærene har gitt selskapet en klar anbefaling om å gå ut til markedet utenfor Norden, og vi har tatt følgene av dette.

Direktør Ivar Formo i Sveaas-gruppen er valgt til ny styreformann i selskapet.

Liberalisert telemarked
Målet for Netsource er å være etablert i åtte europeiske land i løpet av 1997 når telemarkedet dereguleres. Målgruppen er i første rekke bedriftskunder med stor internasjonal teletrafikk.

For å nå målet arbeider selskapet med oppkjøpskandidater i Tyskland, Frankrike, Belgia, Nederland og Luxemburg og regner med at de første forhandlingene vil være sluttført i slutten av februar.
– Dette er selskaper som jobber etter samme prinsipper som oss, nemlig telemegling, sier Isaksen. – Prinsippet vårt er å gjøre ting så enkelt som mulig.

Annonse


Enkelt konsept
I Sverige er det nå minst 10 teleoperatører.
– Brukernes adferd er vanskelig å endre. For å bruke disse operatørene er det nødvendig først å slå et firesifret prefiks. Dette er det vanskelig å få gjennomslag for. Med vårt konsept slipper en prefiksene. Systemet vårt velger ut hvem av operatørene har det beste tilbudet og som skal brukes, og brukeren får alt samlet på en faktura.

Sparer inn
Selskapet er etablert i Norge og Sverige. I Danmark starter salget av abonnenter i januar.

Netsource oppgir at de har 1.400 bedriftskunder i Norge og Sverige. Selskapet har også 5.000 kunder som benytter seg av Call-Back. I følge Netsource kan kundene å spare inn mellom 25 og 40 prosent på å bruke telemeglingsselskapet.

– Netsource har opplevd en betydelig vekst de siste månedene, og regner med at 1997 vil bety det endelige gjennomslaget for bransjen i forhold til de tunge statseide teleselskapene, heter det i selskapets pressemelding.

– I Norge i dag er det helt ekstremt, mener Isaksen. Det er nesten ingen som vet hva de betaler for tjenesten med dagens Telenortakster. Hos oss får du en fast pris uansett når på døgnet du ringer. Da har kunden noe å forholde seg til. Enkelhet er vårt prinsipp.

Selskapet er nå priset til 120 millioner norske kroner.

Annonse


Annonse


Annonse